Speakers and Participants

Invited Speakers

  • tbd
     
 

Carlson School Accounting Faculty

Carlson School Accounting Phd Students

Vivian Fang

Juerui Feng

Frank Gigler

Minjae Kim

Michael Iselin

Hui (Eva) Liang

Chandra Kanodia

Wenwei Lin

Nan Li

Yichang (Nate) Liu

Paul Ma

Grace Londregan

Joshua Madsen

Jacob Ott

Tjomme Rusticus

Jacob Raleigh

Pervin Shroff

Xinyuan Shao

Gaoqing Zhang

Yixin Yao

Helen (Haiwen) Zhang